Informacje dla rwaczy

 

W lipcu każdego roku zapraszamy na zbiory wiśni do naszych sadów wiśniowych. 

Każdy zbierający powinien zabrać ze sobą małe wiaderko (ok 3 litry) oraz skórzany pasek, dzięki którym owoce zrywa się szybko i łatwo. Niektórzy również preferują smycze, na których wieszają wiaderka.

Pełne wiaderko przesypujemy do skrzynki, skrzynka jest wypełniona po 2,5 wiaderka (ok 10kg owoców).

Skrzynki przynosimy lub przywozimy na wózku do wagi, która znajduje się przy bramie sadu. Osoba ważąca przypisuje wagę owoców łącznie ze skrzynkami do nazwiska rwacza.

 

Wypłata:

Wypłata następuję na koniec zbiorów każdego dnia. W przypadku niemożliwości wypłaty danego dnia rwacze są o tym informowani, wtedy pieniądze są wypłacane na koniec dnia następnego.

 

Zasady zbioru:

1. Zbiór wiśni odbywa się w godzinach 6:00 - 12:30, w niedziele od 6:00 do 12:00. Wyjątkowo w upalne dni - na prośbę większości rwaczy zaczynamy od 5:00 - informujemy o tym wcześniej.

2. Rowery powinny być zamknięte gdyż nie ponosimy za nie odpowiedzialności, ani za inne pozostawione w sadzie/przed sadem  rzeczy.

3. Zrywamy tylko dojrzałe i zdrowe wiśnie, bez ogonków i listków, obrywamy drzewka po kolei i tylko w przydzielonych rzędach.

4. Do wagi należy przynosić wypełnione skrzynki do 2/3 ich wysokości. Każdy zbierający samodzielnie przebiera wsypane przez siebie wiśnie z ewentualnych listków, ogonków lub wiśni niedojrzałych lub uszkodzonych.

5. Na koniec dnia wypożyczone wiaderka należy umyć i zostawić przy bramie sadu.

6. W razie opadów deszczu od rana, zbiór tego dnia rozpocznie się później lub zostanie przeniesiony na kolejny dzień – aktualne informacje prosimy sprawdzać na stronie internetowej lub facebooku gdyż nie jesteśmy w stanie wszystkim udzielić informacji telefonicznie.

7. Ze względu na letnie słońce, prosimy pamiętać o nakryciu głowy.

9. Prosimy o utrzymanie porządku w sadzie. Własne śmieci należy wrzucać do worków znajdujących się przy bramie.

 

W sadzie nie wolno:

- rzucać się owocami;

- wynosić wiśni do domu;

- wchodzić na drzewka i łamać gałęzi;

- obrywać sąsiednich rzędów drzewek;

- samowolnie opuszczać sad przed zakończeniem dnia pracy;

- kraść wiaderka innym zbierającym

Za takie zachowanie bezwzględnie skreślamy z listy zbierających!

 

Miejsce zbierania (sady są dwa - lokalizacja) jest podawana na facebooku, telefonicznie oraz ustalana podczas zbioru.

Informacja dla osób spoza Mieszkowic - niestety nie dysponujemy możliwością zakwaterowania na miejscu.

W razie dodatkowych pytań oraz we wszystkich bieżących sprawach prosimy dzwonić pod nr telefonu 723 132 396.

Do zobaczenia w sadzie cool

© 2021 Gospodarstwo Sadownicze w Mieszkowicach